Deratizácia

Ide o súbor opatrení na likvidáciu myšovitých hlodavcov pomocou požerových nástrah a odchytových lepových staníc.
Na deratizáciu používame len prípravky tretej generácie, ktoré sú veľmi účinné a zaručujú požadovaný efekt.

Deratizácia je systém regulácie škodlivých myšovitých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou konkrétnych hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia s cielom zabráneneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavce spôsobujú.

V súlade s biologickou aktivitou sa deratizácia hlodavcov vykonáva sa minimálne dvakrát ročne v obdobiach na jar a na jeseň.

Deratizáciou zabezpečujeme

 • Školské zariadenia
 • Stravovacie zariadenia
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Výrobné a nevýrobné organizácie
 • Obchody
 • Kanalizácie
 • Pivničné a suterénne priestory

Deratizácia na hlodavcov zabezpečí

 • Prenášanie radu závažných infekčných ochorení (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka, atď.)
 • Spôsobovať hospodárske škody požieraním (30g denne u potkana a krysy)
 • Znečisťovaniu prostredia
 • Znehodnocovať suroviny a výrobky

Deratizácia hlodavcov zahrňuje

 • Priebežné monitorovanie hlodavcov - vstupy, druhy
 • Kontrolu, doplnenie a výmenu nástrah
 • Odstraňovanie starých nástrah uhynutých jedincov
 • Odovzdanie práce odpovedajúcej príslušným hygienickým predpisom a normám
 • Upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu

Do sekcie myšovitých hlodavcov patria

 • Myš domová
 • Potkan čierny
 • Potkan hnedý
 • Hraboš poľný
 • Hryzec vodný

V rámci deratizácie poskytujeme

 • monitoring hlodavcov
 • osadenie deratizačných nástrah
 • osadenie deratizačných boxov
 • odchyt živých hlodavcov a likvidácia uhynutých
 • deratizácia podľa HACCP
 • povinná jarná a jesenná deratizácia na základe všeobecne záväzného nariadenia
 • vyhodnotenie účinnosti deratizácie

Kontaktný formulár