Dezinsekcia

Ide o súbor opatrení na likvidáciu obtiažneho a škodlivého hmyzu.
Jednotlivé dezinsekčné zásahy vykonávame aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky pomocou gelových požerových nástrah.

Dezinsekcia je súbor postupov prác a metód s cieľom likvidácie hmyzu alebo článkonožcov, významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov. Dezinsekcia zabraňuje obtiažnemu hmyzu a škodcov poškodzovať suroviny, produkty, skladované materiály a objekty.

Jednotlivé akcie na dezinsekciu sú prevedené vždy s najvýhodnejšími dezinsekčnými prostriedkami. Dezinsekcia pomocou prostriedkov sa stanovuje na koncetrácie a intervaly, ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnostiam škodcov, aby sa zabránilo prípadnej odolnosti, kedy môže dezisekciovaný hmyz prežívať aj v nepriaznivých podmienkach, poprípade byť odolný na konkrétnu dezinsekciu.

Dezinsekciu realizujeme na objektoch a zariadeniach

 • Obytné domy
 • Potravinárske zariadenia
 • Nemocnice
 • Hotely
 • Obchodné domy
 • Školské zariadenia

Dezinsekcia zabráni škodlivému hmyzu

 • Strata kvality výrobkov
 • Kontamináciu a znečistenie surovín
 • Hygienické škody
 • Hospodárske škody
 • Prenášanie závažných infekčných ochorení

Dezinsekcia hmyzu

 • Blcha ľudská
 • Kliešť obyčajný
 • Komár útočný
 • Mola obilná
 • Mravec faraónsky
 • Mravec obyčajný
 • Mucha domáca
 • Osa útočná
 • Potemník skladový
 • Roztoč múčny
 • Rus domový
 • Šváb obyčajný
 • Zrniar čierny
 • Svrček domový

V rámci dezinsekcie poskytujeme

 • monitorovanie výskytu hmyzu, monitoring ploštíc
 • likvidácia ploštice posteľnej, poradenstvo
 • dezinsekcia bezpostrekovou technikou, požerové nástrahy
 • ULV aplikácia prípravkov
 • likvidácia osích a sršňých hniezd
 • hubenie lezúceho hmyzu, mravcov, rusov, švábov, pavúkov, kliešťov
 • ošetrenie priestoru postrekom
 • ošetrenie záhrad, likvidácia komárov
 • ošetrenie priestorov pri výskyte svrabu

Kontaktný formulár